PUHP "LECH" Spółka z o.o. ZUOK Białystok

przez | 13 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów komunalnych
Nr rejestrowy BDO
000004343
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 12
20 03 01
Kategoria: