Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "RYPIN" Sp. z o.o.

przez | 26 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000015994
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 12
20 02 03
Kategoria: