Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

przez | 18 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000045046
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: