Stare Miasto - Park Spółka z o.o.

przez | 16 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000014799
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 12
Kategoria: