Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o.

przez | 23 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000020583
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 12
Kategoria: