Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o.

przez | 20 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000028418
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
5.001
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 09
20 03 99
Kategoria: