Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.

przez | 20 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000019011
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
17 09 04
20 01 99
Kategoria: