Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

przez | 28 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów komunalnych
Nr rejestrowy BDO
000014075
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Konta społecznościowe
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 10
19 12 12
20 03 01
Kategoria: