Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. Siedlce

przez | 8 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000007007
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Konta społecznościowe
Oceń instalację
5.001
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: