Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.

przez | 13 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000023189
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
17 01 82
19 12 12
Kategoria: