Zakład Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy - „ELWOZ ECO” Sp. z o.o.

przez | 10 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000008899
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 12 09
19 12 12
Kategoria: