Zakład Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy - „ELWOZ ECO” Sp. z o.o.

przez | 10 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000008899
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
4.001
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: