ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu

przez | 18 lipca 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000044218
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: