ZUO International Sp. z o. o.

przez | 6 sierpnia 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000008133
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 05 99
19 12 09
Kategoria: