Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku [zł/Mg] – 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023