Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku [zł/Mg] – 2024

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024