ENERIS Proeco Sp. z o.o.

przez | 13 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów niebezpiecznych
Nr rejestrowy BDO
000025961
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
08 01 16
Odbierane odpady niebezpieczne
07 01 08*
08 01 11*
08 03 12*
15 02 02*
17 02 04*
18 01 03*
Kategoria: