P.H.U.P. METAL-PLAST Sp. z o.o. Sp. K.

przez | 8 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Polichlorek winylu (PVC)
Nr rejestrowy BDO
000021291
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Konta społecznościowe
Oceń instalację
5.001
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
07 02 13
12 01 05
15 01 02
Kategoria: