Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

przez | 4 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Oczyszczalnie przemysłowe
Nr rejestrowy BDO
000010580
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne, Odpady płynne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Adres e-mail
Adres URL witryny
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
02 05 80
Odbierane odpady niebezpieczne
12 01 09*
12 03 01*
Kategoria: