Zakład Robót Sanitarnych "Sanator - Bis" Sp. z.o.o.

przez | 4 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Oczyszczalnie przemysłowe
Nr rejestrowy BDO
000025797
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne, Odpady płynne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
02 03 05
08 01 20
16 10 02
19 08 09
Odbierane odpady niebezpieczne
12 01 09*
13 05 08*
Kategoria: