Sanit-Trans Sp. z o.o.

przez | 8 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Recykling stłuczki szklanej
Nr rejestrowy BDO
000019600
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady stałe
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
15 01 07
19 12 05
Zdjęcia
Kategoria: