Port Service Sp. z o.o. Gdańsk

przez | 8 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów niebezpiecznych
Nr rejestrowy BDO
000008888
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
07 01 99
08 03 08
18 01 09
Odbierane odpady niebezpieczne
07 01 08*
08 01 11*
13 05 07*
13 05 08*
13 08 99*
15 01 10*
16 81 01*
18 01 03*
18 02 02*
19 02 11*
19 08 13*
Kategoria: