Promarol Plus Sp z o.o.

przez | 26 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów niebezpiecznych
Nr rejestrowy BDO
000003820
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne
Numer telefonu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
18 01 04
18 01 07
18 01 09
18 02 03
Odbierane odpady niebezpieczne
07 05 13*
15 02 02*
16 05 06*
18 01 02*
18 01 03*
18 01 06*
18 01 08*
18 01 82*
18 02 02*
Kategoria: