REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

przez | 26 października 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Spalarnie odpadów niebezpiecznych
Nr rejestrowy BDO
000003317
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne, Odpady niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
16 03 80
18 01 04
18 01 09
20 01 32
Odbierane odpady niebezpieczne
15 01 10*
15 02 02*
18 01 03*
18 02 02*
19 01 06*
Kategoria: