Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. - Składowisko Średnie Wielkie

przez | 16 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000002744
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Numer faksu
Adresy elektroniczne
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 01 99
Kategoria: