Zakład Usługowy „Południe” sp. z o.o. - Przemyśl

przez | 16 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - Składowisko
Nr rejestrowy BDO
000040186
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne, Odpady inne niż niebezpieczne
Numer telefonu
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
19 05 99
20 03 03
Kategoria: