Zakład Usługowy „Południe” sp. z o.o. - Przemyśl

przez | 16 września 2020
Podstawowe informacje
Lokalizacja
Kategorie
Instalacje Komunalne - MBP
Nr rejestrowy BDO
000040186
Rodzaje przyjmowanych odpadów
Odpady komunalne
Numer telefonu
Oceń instalację
0.000
Odbierane odpady inne niż niebezpieczne
20 03 01
Kategoria: